Beëdigd tolk Nederlands - Chinees | Chinees vertaalbureau sinds 1996

China specialist


Zoekt u een ervaren beëdigd tolk Nederlands - Chinees voor bijvoorbeeld het passeren van een akte bij een notaris, of voor het tolken bij een advocaat, Openbaar Ministerie, rechtbank, politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de Koninklijke Marechaussee? Dan bent u hier aan het juiste adres. Maar ook voor reguliere tolkdiensten Nederlands - Chinees of Engels - Chinees (als een beëdigd tolk niet noodzakelijk is), kunnen wij u helpen.

Vraag direct een offerte aan...

Voor beëdigde tolken gelden hoge eisen voor de integriteit en kwaliteit. Er moet eerst een examen worden afgelegd. Na het behalen van het examen moet de beëdiging bij de rechtbank worden aangevraagd en daarna kan men zich als beëdigd tolk inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Daarna zijn er verplichtingen voor permanente educatie om de kennis aantoonbaar op peil te houden. Indien niet aan de verplichting tot bijscholing wordt voldaan, of er kan niet worden aangetoond dat er voldoende relevante tolkuren zijn geweest, dan komt de inschrijving te vervallen.

Naast de beëdiging is het mogelijk om een specialiteit aan te vragen voor het tolken in strafzaken. Om deze specialisatie te krijgen, moet de tolk aantonen dat hij/zij voldoende ervaring heeft voor tolken in strafzaken en ook hiervoor geldt een verplichting voor relevante bijscholing. Ook hier komt de inschrijving te vervallen als men onvoldoende tolkuren bij de rechtbank heeft gemaakt of niet de juiste bijscholing volgt.

LBS - Language & Business Services is als Chinees tolk- en vertaalbureau al sinds 1996 actief. De eigenaresse van LBS is drs. Y. He. Zij is al jaren beëdigd tolk Mandarijn Chinees, beëdigd vertaler Nederlands - Chinees en beëdigd vertaler Chinees - Nederlands. Zij heeft ook een officiële specialisatie voor Chinees tolken in strafzaken. Daarnaast werken er voor LBS nog diverse andere tolken en vertalers, waardoor wij u vrijwel altijd van dienst kunnen zijn.

Naast tolkwerkzaamheden verzorgen wij ook (beëdigde) vertalingen, DTP-zetwerk, Chinese ondertiteling, etc.